The Unnecessarily Qualifying Whore - Games People Play#7

Sugar som suger

När man talar om maskiner som skall hålla och maskiner som verkligen skall fungera så har man gärna saker som fungerar för fler och fler. Det handlar om att man får till något för alla andra och att man samtidigt kollar med sina radonsugar om dom fungerar bra för att samtidigt också kunna göra detta på bästa möjliga sätt för alla som både vill och kan detta. Ja, det är viktigt att man ser till att göra något för alla andra samtidigt som man också får ett boende som är sunt och inte skadar hälsan på något sätt.